Nebojím se zemřít. Jen chci být u toho, až se to stane.

Související citáty