Buddha citáty

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
Buddha

Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.
Buddha

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď.
Buddha

Nedělejte ohňů, nepopálíte se; zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.
Buddha

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.
Buddha

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.
Buddha

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.
Buddha

Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.
Buddha

Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.
Buddha

Kořen všeho zla je nedostatek poznání.
Buddha

Záští nezaniká záštím, ale láskou.
Buddha

Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín – i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání.
Buddha

Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.
Buddha

Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.
Buddha

Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.
Buddha

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
Buddha

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Buddha

Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.
Buddha

Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!
Buddha

Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.
Buddha

Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.
Buddha

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
Buddha

Dělej dobro a dobro se ti vrátí.
Buddha

Mnichové, toto jest vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení: je to tato osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha.
Buddha

Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.
Buddha

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz