Velká láska se podobá útrapám válečných výprav.

Související citáty