Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat.

Témata:

Voltaire

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.
Když vidíme krásný stroj, vyvozujeme z toho, že strojník, který jej vytvořil, je dobrý. Svět je podivuhodný stroj; je v něm tudíž i podivuhodný rozum, ať je kdekoli.
Jakmile dozraje doba, není síla, která by zadržela novou myšlenku.
Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.
Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví. Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyziognomie.
Rozvod se objevuje v dějinách současně s manželstvím, nebo snad o několik týdnu později.
Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět.
Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčet po cestách, po kterých dosud nikdo před ním nešel, pohybuje se vpřed bez průvodce, bez naučených schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí, ale všechno, co vzniklo z pouhého rozumu a pečlivosti, zanechává daleko za sebou.
Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.
Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou.
Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.
Láska je jako sklo rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz