Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!

Pierre Abélard

Související citáty