I tu nejupovídanější ženu naučí láska mlčet.

Související citáty