Charles Duhigg citáty

Jsou lidé, kteří výkonnost předstírají a jejichž životopisy jsou působivé – dokud nepřijdete na to, že jejich největším talentem je umění prodat sebe sama.
Charles Duhigg

Produktivitou jednoduše nazýváme své pokusy o co nejlepší využití energie, intelektu a času, kdy se snažíme dosáhnout co nejsmysluplnějšího zisku s vynaložením co nejmenší námahy.
Charles Duhigg

Produktivita nespočívá v tom, že více pracujete a je to větší dřina.
Charles Duhigg

Lidé, kteří se sami dokážou motivovat, vydělávají podle výzkumných studií více peněz než jejich vrstevníci, jsou šťastnější a spokojenější s rodinou, prací i životem.
Charles Duhigg

Ti, kdo věří, že o sobě rozhodují, často žijí déle než jejich vrstevníci.
Charles Duhigg

Každá volba, třeba i bezvýznamná, posiluje vnímání moci nad sebou i pocit výkonnosti.
Charles Duhigg

Lidé chtějí mít možnost volby i tehdy, když rozhodnutí nepřinese žádný efekt.
Charles Duhigg

Prvním krokem k vytvoření motivace je dát lidem možnost volby.
Charles Duhigg

Motivace se aktivuje volbami, jimiž si dokazujeme, že máme věci pod kontrolou.
Charles Duhigg

Pokud se chceme naučit, jak se lépe sebemotivovat, je třeba, abychom vnímali svá rozhodnutí nejen jako projev vůle, ale také jako stvrzení našich hodnot a cílů.
Charles Duhigg

Obecně platí, že výkonnost se zvýší, pokud lidé provádějí stejnou činnost stále dokola.
Charles Duhigg

Počítač je bytostně deterministický přístroj.Ekonomika se mění, naše schopnost kreativního myšlení je významnější než v minulosti, a požadavek rychlosti a originality je tím pádem stále naléhavější.
Charles Duhigg

Chcete-li se dostat mezi pět procent nejcitovanějších studií, musíte říct něco opravdu nového.
Charles Duhigg

Historici si povšimli, že většina vynálezů Thomase Edisona byla výsledkem přenesení myšlenek z jednoho vědeckého oboru do jiného.
Charles Duhigg

Dospívání je přece o tom, nezabývat se nepodstatnými věcmi.
Charles Duhigg

Snadněji se motivujeme, když z povinnosti uděláme věc volby. Máme díky tomu pocit, že máme věci pod kontrolou.
Charles Duhigg

Sebemotivace je snadnější, vnímáme-li svá rozhodnutí jako stvrzení svých vyšších hodnot a cílů.
Charles Duhigg

Každá volba v našem životě je experimentem – jde o to, abychom v našich rozhodnutích vnímali fakta a pak je využili ke svému poučení.
Charles Duhigg

Někdy je chyba nejdůležitějším krokem na cestě k úspěchu.
Charles Duhigg

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz