Historici si povšimli, že většina vynálezů Thomase Edisona byla výsledkem přenesení myšlenek z jednoho vědeckého oboru do jiného.

Charles Duhigg

Quotes

Související citáty