Dalajláma

Láska je nepřítomnost soudu.
Dalajláma

Toto je mé jednoduché náboženství. Není třeba žádných chrámů; Není potřeba složité filozofie. Náš vlastní mozek, naše vlastní srdce je náš chrám; Filozofií je laskavost.
Dalajláma

Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku, naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost trvat, postrádají schopnost být stále stejné.
Dalajláma

Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku, naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost trvat, postrádají schopnost být stále stejné.
Dalajláma

Buďte každý den nějaký čas o samotě.
Dalajláma

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.
Dalajláma

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma

Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.
Dalajláma

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.
Dalajláma

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
Dalajláma

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.
Dalajláma

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.
Dalajláma

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.
Dalajláma

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
Dalajláma

Čím hlouběji prohlédneme utrpení, tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.
Dalajláma

Mějte na paměti, že velká láska a velké výdobytky sebou nesou velká rizika.
Dalajláma

Čím hlouběji prohlédneme utrpení, tím více se blížíme cíli vysvobození z utrpení.
Dalajláma

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.
Dalajláma

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.
Dalajláma

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.
Dalajláma

Pesimismus vede k neúspěchu.
Dalajláma

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.
Dalajláma

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.
Dalajláma

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.
Dalajláma

Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.
Dalajláma

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.
Dalajláma

Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.
Dalajláma

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti.
Dalajláma

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.
Dalajláma

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.
Dalajláma

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.
Dalajláma

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz