Domitius Ulpianus citáty

Quotes

2 citátů

Žena je počátkem i koncem rodiny.

Domitius Ulpianus

Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.

Domitius Ulpianus