Henry Ford

Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.
Henry Ford

Selhání je jednoduše příležitost začít znovu, tentokrát chytřeji.
Henry Ford

Historie je blbost… jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.
Henry Ford

Neúspěch je jenom šance začít znova, tentokrát rozumněji.
Henry Ford

Historie je blbost. Jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.
Henry Ford

Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.
Henry Ford

Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý. Nejskvělejší věc v životě je udržovat mladou mysl.
Henry Ford

Věřím, že všechno řídí Bůh a že ode mne žádnou radu nepotřebuje.
Henry Ford

Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv barvu auta, jestliže to bude černá.
Henry Ford

Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
Henry Ford

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.
Henry Ford

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce.
Henry Ford

Idealista je ten, kdo pomáhá ostatním k prosperitě.
Henry Ford

Prohra je jen příležitost k tomu, abychom začali znovu a inteligentněji.
Henry Ford

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí.
Henry Ford

Nech člověka vyrábět něco lépe a prodávat levněji, než to bylo vyráběno a prodáváno vždy před tím a nech jej, aby se pro to rozhodl, a peníze přijdou.
Henry Ford

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.
Henry Ford

Když si sám naštípeš dříví, zahřeješ se dvakrát.
Henry Ford

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.
Henry Ford

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.
Henry Ford

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle.
Henry Ford

Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problémech než na jejich řešení.
Henry Ford

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
Henry Ford

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.
Henry Ford

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.
Henry Ford

Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako se svým novým vozem.
Henry Ford

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.
Henry Ford

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz