Hérakleitos citáty

Quotes

44 citátů

Pravda je až na dně studny, která nevysychá.

Hérakleitos

Muž, který se opije, je veden nedospělým dítětem (dítětem uvnitř).

Hérakleitos

Slunce – denně nové.

Hérakleitos

Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.

Hérakleitos

Věci, které lze vidět, slyšet a znát – takových já si nejvíce cením.

Hérakleitos

Ohněm se mění všechno a vším se mění oheň, tak jako zlato za zboží a zboží za zlato.

Hérakleitos

Protikladné – shodné.

Hérakleitos

…Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí, tak jako zapomínají, co dělají, když spí.

Hérakleitos

Vepři se těší více z hnoje nežli z čisté vody.

Hérakleitos

Očištují se marně krví jsouce poskvrněni.

Hérakleitos

Moře je voda nejčistší i nejšpinavější, pro ryby pitná a prospěšná, pro lidi nepitná a zhoubná.

Hérakleitos

Efesané si zaslouží, aby všichni dospělí byli usmrceni a zanechali město nedospělým.

Hérakleitos

Je třeba, aby filosofičtí mužové byli velmi dobře znalí velmi mnoha věcí.

Hérakleitos

Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.

Hérakleitos

Ti nejlepší si místo všeho vybírají jedno, nehynoucí slávu místo pomíjivosti; mnozí však se sytí jako dobytek.

Hérakleitos

Neučenost je lepší skrývat.

Hérakleitos

Pro bdící je svět jeden a společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.

Hérakleitos

Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.

Hérakleitos

Je-li třeba, je zápas oním společným, a právo je sporem, a všechno vzniká sporem, i podle onoho potřebného.

Hérakleitos

Oheň, který přichází, všechno tříbí a odhalí.

Hérakleitos

Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme a nevstupujeme.

Hérakleitos

Věčná je jenom změna.

Hérakleitos

Vše plyne.

Hérakleitos

Z neladně roztroušených věcí – nejkrásnější harmonie.

Hérakleitos

To jedno moudré – vědět, že důmysl, byť jakýkoliv, řídí všechno skrze vše.

Hérakleitos

Lidská mínění jsou dětské hračky.

Hérakleitos

Všem lidem patří poznávání sebe sama a uvažování.

Hérakleitos

Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla, pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev.

Hérakleitos

Psi štěkají právě na toho, koho neznají.

Hérakleitos

Všechno se pohybuje a nic netrvá.

Hérakleitos

Oči jsou přesnější svědkové než uši.

Hérakleitos

Uvažovat – největší zdatnost a moudrost.

Hérakleitos

Nejkratší cesta k věhlasu je stát se dobrým.

Hérakleitos

Přes společný, jsoucí logos mnozí žijí, jako když mají své vlastní vědomí.

Hérakleitos

Když nechápající poslouchají, podobají se hluchým; vlastní řeč jim dosvědčuje: jsouce zde, jsou nepřítomni.

Hérakleitos

Pythagoras, syn Mnésarchův, se přičinil o zpytatelství ze všech lidí nejvíce, a vybrav si tato sepsání vytvořil si svoji moudrost – mnohoučenost, umění šalby!

Hérakleitos

Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice, i moudrostí i krásou i vším ostatním.

Hérakleitos

Bůh – den a noc, zima a léto, zápas a mír, sytost a hlad.

Hérakleitos

Zápas je všech otec, všech král, a jedny předvádí jako bohy, druhé jako lidi; jedny činí otroky, druhé svobodnými.

Hérakleitos

Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek.

Hérakleitos

Ale vždy byl, je a bude: stále živý oheň, který se zažehává podle míry, a dle ní uhasíná.

Hérakleitos

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.

Hérakleitos

To jedno moudré – samotné nechce i chce být zváno Diovým jménem.

Hérakleitos

Charakter člověka je jeho osudem.

Hérakleitos