Jaggi Vasudev citáty

Jak se budou cítit lidské bytosti, tak se bude mít i celá společnost.
Jaggi Vasudev

Bůh za vás už neudělá ani tu nejmenší maličkost, protože vše, co měl udělat, udělal.
Jaggi Vasudev

Celá má práce spočívá ve zlepšení lidského vnímání.
Jaggi Vasudev

Slovo jóga doslova znamená spojení. Pocítíte-li při vědomé vše jako jedno celé, jste v józe.
Jaggi Vasudev

Opravdové slitování není o tom něco dát, nebo vzít. Opravdové slitování je pouze dělat to, co je třeba.
Jaggi Vasudev

Pokaždé když řeknete, že něčemu nerozumíte, stáváte se otevřeným a přizpůsobitelným.
Jaggi Vasudev

Jak hluboce se dotýkáte jiného života, tak hluboce je bohatý život váš.
Jaggi Vasudev

Vaše nálada, vaše radost neustále a pravidelně klesá. Nezáleží na tom, kolikrát si uvědomíte příčinu poklesu, vaše nálada upadá, protože nemáte ponětí o tom, jak to vše funguje.
Jaggi Vasudev

Základní význam života a vzdělání je rozšířit hranice chápání a vnímání dotyčného.
Jaggi Vasudev

Paměť vytváří halucinaci minulosti, touha vytváří halucinaci budoucnosti.
Jaggi Vasudev

Máte-li dobrou náladu, čehokoli se chopíte, budete to dělat naplno, protože nemáte co zatajovat, čeho se bát. Není tomu tak?
Jaggi Vasudev

Hledáte-li štěstí ve svých skutcích, vždy budete vázáni k vnějšímu stavu věcí.
Jaggi Vasudev

Blahobyt nikdy nepřinášel smutek a sklíčenost … Mít v kapse spoustu peněz je dobré, nebo ne? Vstoupí-li ale do vaší hlavy, stane se z toho trápení, protože peníze patří jen a pouze do kapsy.
Jaggi Vasudev

Žít znamená mít povědomí o světě a vnímat ho.
Jaggi Vasudev

Naše životní energie jsou tou nejzákladnější a nejsilnější stránkou lidských bytostí. Přestože většina lidí si toho není vědoma, chování našich energií určuje chování našich těl, myslí a emocí.
Jaggi Vasudev

Myšlenkový postup je pouze o vytvoření správného rozpoložení, kdy jste přirozeně mírumilovní a sami od sebe radostní.
Jaggi Vasudev

Vaše inteligence je tak hluboce spjata s vaší totožností ve společnosti, kterou jste na sebe vzali, pod kterou se vydáváte, že váš mozek přestane fungovat v souladu s životem ve vás. Pracuje proti vám. Zde jsou kořeny smutku, bídy a trápení.
Jaggi Vasudev

Potřebujete-li externí vlivy pro vytvoření vašeho vnitřního bytí, přirozeně se stanete závislí na vnějším působení, které se stane podmínkou vaší radosti. To je základ vašeho utrpení a „otroctví“. Nezměníte-li to, nikdy nepoznáte radost jako styl života.
Jaggi Vasudev

Většinu času o životě přemýšlíte a nežijete ho.
Jaggi Vasudev

Pro mě je tento život snahou pomoci lidem projevit jejich božství.
Jaggi Vasudev

Hata yoga je způsob práce s tělem, způsob disciplinování těla, očištění těla, přípravy těla k vyšším úrovním energie.
Jaggi Vasudev

Víra není něco, co můžete nějakým způsobem pěstovat.
Jaggi Vasudev

Duševno není opuštění života jako takového. Duševno je stát se živ na té nejvyšší možné úrovni, nejen na povrchu, ale i ve svém jádře.
Jaggi Vasudev

Vedle rozměru těla a mysli existuje ještě jiný rozměr, na který bychom se měli zaměřit.
Jaggi Vasudev

Osvícení se nikdy jen tak nepřihodí. Je tu pořád. Sadhanu děláte jen proto, abyste ho viděli a ne vytvářeli božství ve své duši. Jediné, co byste vyprodukovali, by bylo vaše ego.
Jaggi Vasudev

Právě teď je největší záhubou lidstva to, že pracují jen ku prospěchu svých omezených individualistických ambicí.
Jaggi Vasudev

Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme.
Jaggi Vasudev

Vůdce je ten, který zkouší šance osudu velké masy lidí.
Jaggi Vasudev

Stejně jako je mnoho barev duhy výsledkem jednoho čistého světla, tak i světová náboženství jsou reprezentací jednoho božského stvoření.
Jaggi Vasudev

To, co nazýváte stvořením, je jen energií. Vše je ta samá energie.
Jaggi Vasudev

Do jaké míry vnímáte svět, do takové míry jste živ.
Jaggi Vasudev

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz