Stejně jako je mnoho barev duhy výsledkem jednoho čistého světla, tak i světová náboženství jsou reprezentací jednoho božského stvoření.

Jaggi Vasudev

Quotes

Související citáty