Jakub Arbes citáty

Quotes

4 citátů

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.

Jakub Arbes

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.

Jakub Arbes

Chlubně bijeme se v prsa, že věk náš jest věkem osvěty a pokroku – a miliony bližních žijí v tuposti zvířecké.

Jakub Arbes

Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy.

Jakub Arbes