Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy.

Jakub Arbes

Quotes

Související citáty