Marcus Aurelius citáty

Přijímejte všechno, co vám osud přináší, neboť co jiného může uspokojit vaše potřeby?
Marcus Aurelius

Vesmír je změna; náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky.
Marcus Aurelius

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk: raději už jím buď!
Marcus Aurelius

Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský.
Marcus Aurelius

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány.
Marcus Aurelius

Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.
Marcus Aurelius

Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.
Marcus Aurelius

Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Marcus Aurelius

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk, a raději už jím buď!
Marcus Aurelius

Kdo hřeší, na sobě hřeší. Kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným.
Marcus Aurelius

Máte moc nad svou myslí, ale ne nad vnějšími událostmi. Uvědomte si to a najdete sílu.
Marcus Aurelius

Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.
Marcus Aurelius

Ze všech svízelů jsem dnes vyvázl. Neboť nebyly kolem mne, nýbrž ve mně – v mých představách.
Marcus Aurelius

Chválou se nic nestává ani horším, ani lepším.
Marcus Aurelius

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
Marcus Aurelius

Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Marcus Aurelius

Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.
Marcus Aurelius

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo nic nedělá, nejen ten, kdo něco dělá.
Marcus Aurelius

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.
Marcus Aurelius

Všechno, čeho si přeješ dosáhnout postupem času, můžeš mít už nyní, nebudeš-li to sám sobě odpírat.
Marcus Aurelius

I kdybys i zlostí pukl, přes to budou lidé stále jednat stejně.
Marcus Aurelius

Co neprospívá roji, neprospívá ani včele.
Marcus Aurelius

Když ráno vstaneš, přemýšlej o tom, jaké vzácné privilegium je být naživu – dýchat, myslet, užívat si, milovat.
Marcus Aurelius

K šťastnému životu stačí velmi málo.
Marcus Aurelius

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz