Přijímejte všechno, co vám osud přináší, neboť co jiného může uspokojit vaše potřeby?

Marcus Aurelius

Quotes

Související citáty