Niccolo Machiavelli citáty

Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyšet chtějí.
Niccolo Machiavelli

Hlavními základy všech států – starých, nových nebo smíšených – jsou dobré zákony a dobré vojsko.
Niccolo Machiavelli

Panovník má budit respekt, nikoli však strach, protože ten vede zase k nenávisti.
Niccolo Machiavelli

Je snadné někoho o něčem přesvědčit, ale těžké ho v přesvědčení udržet.
Niccolo Machiavelli

Co rychle roste, nemá možnost zapustit kořeny dost hluboko, aby první bouře nezpůsobila škody.
Niccolo Machiavelli

Město přivyklé svobodě se udrží o mnoho snadněji vládou vlastních občanů než jakýmkoli jiným způsobem.
Niccolo Machiavelli

Láska se udržuje poutem vděčnosti, ale lidé jsou špatní a s lehkým srdcem je přervou, vidí-li v tom svůj prospěch.
Niccolo Machiavelli

Nejhorší průvodní jev bezbrannosti je všeobecné opovržení.
Niccolo Machiavelli

Taková je už povaha lidí: přichýlí se spíš k tomu, komu dobrodiní prokazují, než k tomu, od koho je přijímají.
Niccolo Machiavelli

Státy řízené jako Francie nelze udržet v klidu.
Niccolo Machiavelli

Moudrý muž tedy nemůže stát v slově, je-li mu to na škodu a jestli pominuly okolnosti, za nichž je dal.
Niccolo Machiavelli

Lidé žijí spokojeně a klidně, dokud jim nikdo nesahá na majetek, na jejich ženy a čest.
Niccolo Machiavelli

Nelze jít nikdy navlas stejnou cestou a dojít dokonalosti těch, jež napodobujeme.
Niccolo Machiavelli

Lidé spíš zapomenou na smrt třeba i vlastního otce než na ztrátu majetku.
Niccolo Machiavelli

Je v lidské přirozenosti nevěřit novotám, dokud člověka zkušenost nepřesvědčí nezvratnými důkazy o jejich užitečnosti.
Niccolo Machiavelli

Pro ty, kteří se dostanou k moci díky náhodě a se štěstím, je snadné vládu získat, ale velmi obtížné ji udržet.
Niccolo Machiavelli

Kdo sám není moudrý, nedá na dobré rady.
Niccolo Machiavelli

Uvážlivý muž volí z možných zel to nejmenší.
Niccolo Machiavelli

Žádné vítězství není tak drtivé, aby přehlušilo hlas spravedlnosti.
Niccolo Machiavelli

Moudrý volí vždycky střední cestu: radí se jen s úzkým kruhem vyvolenců, a to ještě jen tehdy, kdy on sám chce.
Niccolo Machiavelli

Údělem spiklenců je věčný strach a podezřívavost
Niccolo Machiavelli

Cizí kabát na nás buď plandá, anebo je příliš těžký či těsný.
Niccolo Machiavelli

Smrtelnému nebezpečí patolízalství a pochlebování dokáže odolat jen střízlivý muž a dobrý znalec lidských povah.
Niccolo Machiavelli

Koho napadne počítat s bouřkou, když je nebe jako vymetené?
Niccolo Machiavelli

Je-li cílem tvrdostí pořádek, svornost a blahobyt, pak proti ní nelze vůbec nic namítat.
Niccolo Machiavelli

Štěstěna je žena, a jen dokud ji ovládáš pevnou rukou, udržíš si ji.
Niccolo Machiavelli

Všechno je z poloviny dílem osudu a z poloviny, anebo alespoň zčásti, dílem člověka.
Niccolo Machiavelli

Neutralita se příliš nevyplácí. Když se dva perou, musíš vědět, čí vítězství by ti víc ublížilo.
Niccolo Machiavelli

Trvale úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí měnícím se podmínkám.
Niccolo Machiavelli

Každé sebeuvážlivější rozhodnutí je vždycky spojeno s rizikem.
Niccolo Machiavelli

Jen taková vláda je spolehlivá a trvalá, která spoléhá sama na sebe a vlastními silami se dovede ubránit.
Niccolo Machiavelli

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz