Moudrý muž tedy nemůže stát v slově, je-li mu to na škodu a jestli pominuly okolnosti, za nichž je dal.

Niccolo Machiavelli

Quotes

Související citáty