Sigmund Freud citáty

Nejslibnější směr psychoterapie v budoucnosti je zmobilizování energie pacienta.
Sigmund Freud

Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.
Sigmund Freud

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.
Sigmund Freud

Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.
Sigmund Freud

Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je „dobrým“ v určitém vztahu a v jiném „zlým“, nebo je „dobrým“ za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně „zlým“.
Sigmund Freud

Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.
Sigmund Freud

Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.
Sigmund Freud

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.
Sigmund Freud

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí.
Sigmund Freud

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.
Sigmund Freud

Nesmíme se nechat zmást důkazy!
Sigmund Freud

Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.
Sigmund Freud

Milovat znamená povolovat napětí.
Sigmund Freud

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.
Sigmund Freud

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
Sigmund Freud

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.
Sigmund Freud

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Sigmund Freud

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
Sigmund Freud

Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.
Sigmund Freud

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách…
Sigmund Freud

Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.
Sigmund Freud

Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Sigmund Freud

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
Sigmund Freud

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
Sigmund Freud

Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
Sigmund Freud

Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.
Sigmund Freud

Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.
Sigmund Freud

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.
Sigmund Freud

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
Sigmund Freud

Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
Sigmund Freud

Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
Sigmund Freud

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz