Citáty – Sigmund Freud

Všechny citáty autora (52)

Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.
Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.
Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.
Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je „dobrým“ v určitém vztahu a v jiném „zlým“, nebo je „dobrým“ za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně „zlým“.
Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.
Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.
Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.
Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí.
Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.
Nesmíme se nechat zmást důkazy!
Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.
Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.
Milovat znamená povolovat napětí.
Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.
Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách…
Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.
Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz