Citáty – Sigmund Freud

Všechny citáty autora (53)

Nejslibnější směr psychoterapie v budoucnosti je zmobilizování energie pacienta.
Cokoli konáme, pramení ze sexuální potřeby a z touhy po vyniknutí.
Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje vzápětí.
Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.
Člověk bývá zřídka dobrý nebo zlý celkově, většinou je „dobrým“ v určitém vztahu a v jiném „zlým“, nebo je „dobrým“ za takových a takových vnějších podmínek a za jiných jednoznačně „zlým“.
Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce.
Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.
Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.
Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí.
Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.
Nesmíme se nechat zmást důkazy!
Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.
Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.
Milovat znamená povolovat napětí.
Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.
Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.
V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?
Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.
Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách…
Láska? Člověk se mění z housenky v motýla, miluje-li.
Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.
Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.
Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz