Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

Související citáty