Seneca citáty

Žena buď miluje, nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.
Seneca

Celý život je trestem.
Seneca

Ani jednomu nebylo souzeno narodit se a neutrpět škodu.
Seneca

Člověk je pro člověka cosi posvátného.
Seneca

Nejkrásnější ženská vlastnost je mlčení.
Seneca

Máme se od ostatních lišit nitrem, ne zevnějškem.
Seneca

Největší moc je moc nad sebou samým.
Seneca

Nikdo se nerodí moudrým.
Seneca

Jaký muž, taková řeč
Seneca

Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.
Seneca

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
Seneca

O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
Seneca

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
Seneca

Svolného osud vede, zpurného vleče.
Seneca

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.
Seneca

Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.
Seneca

Nikdo neváhá snášet osud společný všem.
Seneca

Nejvyšší dobro je duše těšící se ze ctností a pohrdající náhodným.
Seneca

Není nám přidělen krátký život, ale sami si jej zkracujeme. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme.
Seneca

Nač oplakávat některé části života? Celý život je k pláči. Nové nesnáze dolehnou dřív, než se stačíš vypořádat se starými.
Seneca

Někdy i žít je statečným činem.
Seneca

Po zásluze následuje sláva tak nezadržitelně jako stín za tělem, jenže právě jako on někdy kráčí napřed a někdy vzadu.
Seneca

Máme se chovat tak, jako kdybychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít.
Seneca

Žít znamená bojovat.
Seneca

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
Seneca

Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
Seneca

Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
Seneca

Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.
Seneca

Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
Seneca

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek.
Seneca

Pozdě je dát si pozor, když už je člověk uprostřed běd.
Seneca

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz