Citáty – Seneca

Všechny citáty autora (142)

Žena buď miluje, nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.
Celý život je trestem.
Ani jednomu nebylo souzeno narodit se a neutrpět škodu.
Člověk je pro člověka cosi posvátného.
Nejkrásnější ženská vlastnost je mlčení.
Máme se od ostatních lišit nitrem, ne zevnějškem.
Největší moc je moc nad sebou samým.
Nikdo se nerodí moudrým.
Jaký muž, taková řeč
Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.
O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
Svolného osud vede, zpurného vleče.
Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.
Nikdo neváhá snášet osud společný všem.
Nejvyšší dobro je duše těšící se ze ctností a pohrdající náhodným.
Nač oplakávat některé části života? Celý život je k pláči. Nové nesnáze dolehnou dřív, než se stačíš vypořádat se starými.
Někdy i žít je statečným činem.
Není nám přidělen krátký život, ale sami si jej zkracujeme. Není pravda, že máme příliš málo času, ale že ho příliš mnoho promarníme.
Máme se chovat tak, jako kdybychom nežili kvůli tělu, ale jako kdybychom bez těla nemohli žít.
Po zásluze následuje sláva tak nezadržitelně jako stín za tělem, jenže právě jako on někdy kráčí napřed a někdy vzadu.
Žít znamená bojovat.
Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek.
Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
Pozdě je dát si pozor, když už je člověk uprostřed běd.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz