Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

Seneca

Související citáty