Seneca citáty

Quotes

142 citátů

Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije?

Seneca

V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

Seneca

Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.

Seneca

Kdo udělal dobrý skutek, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal.

Seneca

Jedna z podmínek uzdravení je chtít se uzdravit.

Seneca

Používej radši uší než jazyka.

Seneca

Umět promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.

Seneca

Vědět, kdy být zticha a kdy ne, to je velká věc.

Seneca

Způsob řeči je obrazem ducha.

Seneca

Nic neprospěje víc, než pomyšlení na naši smrtelnost. Jsme tu jen hosty.

Seneca

Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení.

Seneca

Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.

Seneca

Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.

Seneca

Všechno si vyžádá smrt, je zákonem, ne trestem zemřít.

Seneca

Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.

Seneca

Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.

Seneca

Bezmezný hněv plodí šílenství.

Seneca

Nejlepším lékem proti hněvu je odklad.

Seneca

Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.

Seneca

Všechny srovnává smrt. Nerovni se rodíme, rovni umíráme.

Seneca

Už se mi poštěstilo znelíbit se špatným, a to je důkaz, že to je se mnou v pořádku.

Seneca

Člověku je někdy lehčí umřít za své zásady než podle nich žít.

Seneca