Sören Kierkegaard citáty

Quotes

32 citátů

Láska nezmění milované, mění se sama.

Sören Kierkegaard

Kdo miluje Boha, nepotřebuje ani slz, ani obdivu, v lásce zapomíná na utrpení, a zapomíná na něj tak dokonale, že mu na bolest nezůstane ani nejmenší vzpomínka – leda by mu ji připomněl sám Bůh.

Sören Kierkegaard

Víra totiž není bezprostřednost původní, nýbrž nabytá. Původní bezprostřednost je estetická. Ale víra není estetika, a je-li, pak víra nikdy nebyla, protože byla pořád.

Sören Kierkegaard

Zahloubá-li se člověk sám do sebe, ze všeho nejdříve objeví sklon ke zlu.

Sören Kierkegaard

Mlčení jsou nástrahy ďáblovy; čím více se mlčí, tím strašnější je démon; ale mlčení je také společná dohoda mezi božstvem a jedincem.

Sören Kierkegaard

Bojovat s celým světem je útěcha, kdežto bojovat sám se sebouje strašlivé.

Sören Kierkegaard

Mé věčné vědomí je má láska k Bohu a ta je mi nade vše.

Sören Kierkegaard

Nekonečná rezignace je posledním stadiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal, nemůže uvěřit.

Sören Kierkegaard

Víra nejdříve prování pohyby nekonečné a potom konečné.

Sören Kierkegaard

Je-li nám víra vším, tj. tím, čím být má, pak, myslím, o ní můžeme hovořit bez nebezpečí v této době, jež sotva víru přehání. Jenom vírou, nikoli vraždou, se Abrahámovi můžeme podobat.

Sören Kierkegaard

V duchovním smyslu je možné všechno, ale ve světě konečném jsou mnohé věci nemožné.

Sören Kierkegaard

Filosofie jedná nepoctivě, když víru haní a chce ji vyměnit za něco jiného. Filosofie víru nemá a nemůže ji dát, má však sama sobě rozumět a vědět, co nabídnout může. Nemá lidem víru brát, jako kdyby byla bezcenná.

Sören Kierkegaard

Nazvěme tedy toto neznámé Bohem. Je to jen jméno. Chtít však dokázat, že toto neznámé je, rozum sotva napadne…

Sören Kierkegaard

Existují dva způsoby podvodů: Věřit v něco, co není pravda, nebo nevěřit něčemu, co pravda je.

Sören Kierkegaard

Celá Evropa spěje ke krachu…

Sören Kierkegaard

Tyran umírá a jeho vláda končí. Mučedník umírá a jeho vláda začíná.

Sören Kierkegaard

Bůh požaduje absolutní lásku.

Sören Kierkegaard

Životu se dá rozumět jenom zpětně – ale musí se žít dopředu.

Sören Kierkegaard

Život nevylučuje žádného člověka, ani toho nejprostšího, a nikoho neošidí, neboť ve světě duchovním přijde zkrátka jenom ten, kdo šidí sám sebe.

Sören Kierkegaard

Vírou se ničeho nevzdávám, naopak vírou všechno získávám, a to ve smyslu slov, že ten, kdo má víru jako zrno hořčičné, může i hory přenášet.

Sören Kierkegaard

Jen nízké povahy samy na sebe zapomínají a stávají se něčím jiným. Motýl úplně zapomene, že býval housenkou, a možná že zase zapomene, že býval motýlem, a to tak dokonale, že se třeba stane i rybou. Hlubší povahy nikdy samy na sebe nezapomenou, nestanou se ničím jiným ne tím, čím vždycky bývaly.

Sören Kierkegaard

Víra je paradox, který je v stavu udělat z vraždy svatý a bohulibý čin; je i tím paradoxem, který Abrahámovi Izáka vrací. Myšlenka se ho zmocnit nemůže, neboť víra začíná právě tam, kde myšlenka končí.

Sören Kierkegaard

Nikdo nesmí lidem namlouvat, že víra je malá a snadná věc; je to naopak věc ze všech nejtěžší.

Sören Kierkegaard

Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života.

Sören Kierkegaard

Těžké je nalézt toho, komu bychom se mohli oddat, ale nevýslovně těžší je nemoci se oddat.

Sören Kierkegaard

Máme-li se od velikánů opravdu něčemu přiučit, musíme si dát dobrý pozor na začátek.

Sören Kierkegaard

Tomu, kdo se dal úzkou cestou víry, neporadí nikdo a nikdo mu neporozumí. Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.

Sören Kierkegaard

Komu Bůh požehnává, toho také jedním dechem proklíná.

Sören Kierkegaard

Subjektivita je pravda a pravda je subjektivita.

Sören Kierkegaard

Ironie je kvalifikace subjektivity.

Sören Kierkegaard

Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky.

Sören Kierkegaard

Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.

Sören Kierkegaard