Stefan Zweig citáty

Historie vynáší vždy jen toho, kdo má úspěch.
Stefan Zweig

Každá osoba si vždycky vybírá nějakou jinou skupinu ubožáků, aby si na nich kolektivně vybíjela nahromaděnou zášť.
Stefan Zweig

Žádná neřest a žádná brutalita nezpůsobila tolik krveprolití jako lidská zbabělost.
Stefan Zweig

Informace znamená všechno; za války jako v míru, v politice jako ve finanční sféře.
Stefan Zweig

Služba pochází od sloužení, a sloužení znamená být závislý.
Stefan Zweig

Velký příklad vždycky buď zkazí, nebo povznese celou generaci.
Stefan Zweig

Ideály jsou jen k tomu, aby se na nich vydělávalo.
Stefan Zweig

Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení.
Stefan Zweig

Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.
Stefan Zweig

Skvělí jsou vždy hrdinové, které nikdo nezná.
Stefan Zweig

Neopětovat žádost ženy znamená též zničit její hrdost, urazit její stud…
Stefan Zweig

Jedinec může vehnat masu do vášně, ale téměř nikdy se mu již nepodaří rozpoutanou vášeň opět spoutat.
Stefan Zweig

Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.
Stefan Zweig

Nač žijeme, když vítr zavane stopu hned za naším střevícem.
Stefan Zweig

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos a autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.
Stefan Zweig

Jediné právo, které člověku zbývá, je právo, aby si směl pojít tak, jak se mu líbí… a aby mu ostatní dali se svou pomocí pokoj.
Stefan Zweig

Cizoložství je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.
Stefan Zweig

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.
Stefan Zweig

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje.
Stefan Zweig

Králové nemilují lidi, kteří je spatřili v jejich slabé chvíli, a despotické povahy nemilují rádce, kteří si třeba v jediném případě počínali chytřeji než ony samy.
Stefan Zweig

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.
Stefan Zweig

Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.
Stefan Zweig

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.
Stefan Zweig

Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.
Stefan Zweig

Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.
Stefan Zweig

Dlouhé utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.
Stefan Zweig

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.
Stefan Zweig

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.
Stefan Zweig

Když mají spolu lidé dobře vycházet, je nezbytně nutné, aby si každý zachoval svou svobodu.
Stefan Zweig

Šťastný člověk nevnímá čas.
Stefan Zweig

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.
Stefan Zweig

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz