Voltaire citáty

François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimu, měsíci planety Mars.

Quotes

172 citátů

Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět.

Voltaire

Dokud budou darebáci a hlupáci, budou i náboženství. Naše je nepochybně nejsměšnější, nejabsurdnější a nejkrvavější, které kdy nakazilo svět.

Voltaire

Nekonečnou malost provází bezmezná pýcha.

Voltaire

Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.

Voltaire

V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého admirála k povzbuzení ostatních.

Voltaire

V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého admirála k povzbuzení ostatních.

Voltaire

Historie je lež, na níž jsme se shodli.

Voltaire

Žijícímu člověku jsme povinováni ohledem, mrtvému pravdou.

Voltaire

Žijícímu člověku jsme povinováni ohledem, mrtvému pravdou.

Voltaire

Autor spíše plodný než soudný, který by požíval nezkalené pověsti, kdyby byl napsal jen desetinu svých prací.

Voltaire

Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.

Voltaire

Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.

Voltaire

Teď budu navždy zavržen do pekla.

Voltaire

Teď budu navždy zavržen do pekla.

Voltaire

Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník s hlupákem.

Voltaire

Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník s hlupákem.

Voltaire

Reformátoři jsou nemocní, které mrzí, že všichni cítí dobře, jsou hlídači ragú, které sami nejedí.

Voltaire

Reformátoři jsou nemocní, které mrzí, že všichni cítí dobře, jsou hlídači ragú, které sami nejedí.

Voltaire

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!

Voltaire

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!

Voltaire

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta.

Voltaire

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného.

Voltaire

Všechno v mém těle je prostředkem a cílem, vše je plné pružin, kladek, hybných sil, hydraulických mechanismů, rovnováhy kapalin, chemických laboratoří.

Voltaire

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného.

Voltaire

Láska je plátno, které nám poskytuje příroda a na které vyšívá představivost.

Voltaire

Láska je plátno, které nám poskytuje příroda a na které vyšívá představivost.

Voltaire

Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn viník, než odsoudit nevinného.

Voltaire

Od té doby, co lidé přemýšlejí, vždy tvrdili, že nic není bez příčiny.

Voltaire

Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn viník, než odsoudit nevinného.

Voltaire

Od té doby, co lidé přemýšlejí, vždy tvrdili, že nic není bez příčiny.

Voltaire

Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou.

Voltaire

Chovejte v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale mějte se na pozoru před těmi, kdo ji najdou.

Voltaire

Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.

Voltaire

Všechno v mém těle je prostředkem a cílem, vše je plné pružin, kladek, hybných sil, hydraulických mechanismů, rovnováhy kapalin, chemických laboratoří.

Voltaire

Žertuješ-li, mluv vážně! Mluvíš-li vážně, žertuj!

Voltaire

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž… Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.

Voltaire

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž… Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.

Voltaire

Filosof je milovníkem moudrosti, lépe řečeno, pravdy. Všichni filosofové se vyznačovali těmito vlastnostmi. Ve starověku není jediného filosofa, který by neposloužil lidem příklady ctností a morálním poučením. Všichni se mohli mýlit v oblasti fyziky, ale tu tak málo potřebujeme v praktickém životě, že filosofové by se bez ní obešli. Celá staletí trvalo, než lidé poznali část zákonů přírody. Ale moudrému stačí jediný den, aby poznal povinnosti člověka.

Voltaire

Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.

Voltaire

Filosof je milovníkem moudrosti, lépe řečeno, pravdy. Všichni filosofové se vyznačovali těmito vlastnostmi. Ve starověku není jediného filosofa, který by neposloužil lidem příklady ctností a morálním poučením. Všichni se mohli mýlit v oblasti fyziky, ale tu tak málo potřebujeme v praktickém životě, že filosofové by se bez ní obešli. Celá staletí trvalo, než lidé poznali část zákonů přírody. Ale moudrému stačí jediný den, aby poznal povinnosti člověka.

Voltaire

Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.

Voltaire

Nechte mne umřít v pokoji.

Voltaire

Nechte mne umřít v pokoji.

Voltaire

Jakmile dozraje doba, není síla, která by zadržela novou myšlenku.

Voltaire

Jakmile dozraje doba, není síla, která by zadržela novou myšlenku.

Voltaire

Copak může být něco bláznivějšího než touha vláčet břemeno, kterým chceme co chvíli praštit o zem? Děsit se toho, čím jsme, ale neustále na tom lpět? Hřát za ňadry hada, který nás požírá tak dlouho, dokud nám nesežere srdce?

Voltaire

Copak může být něco bláznivějšího než touha vláčet břemeno, kterým chceme co chvíli praštit o zem? Děsit se toho, čím jsme, ale neustále na tom lpět? Hřát za ňadry hada, který nás požírá tak dlouho, dokud nám nesežere srdce?

Voltaire

Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.

Voltaire

Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.

Voltaire

Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.

Voltaire

Umění medicíny spočívá v obveselování pacienta, zatímco příroda léčí chorobu.

Voltaire

Umění medicíny spočívá v obveselování pacienta, zatímco příroda léčí chorobu.

Voltaire