Bez upřímnosti je jakákoli diskuse pouhý žvást.

Související citáty