Čas věci rozdírá. Vše stárne pod mocí Času a je zapomenuto, jak Čas mine

Aristotelés

Související citáty