Člověk je přirozeností politický živočich.

Aristotelés

Související citáty