Cokoli, co si můžete vizualizovat, se také může stát částí Vaší hmotné reality.

Pat Rodegast

Quotes

Související citáty