Důstojnost nespočívá v držení vyznamenání, ale v zásluze.

Aristotelés

Quotes

Související citáty