Je v povaze vášně, že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní.

Aristotelés

Související citáty