Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou.

Související citáty