Již Machiavelli poukázal na skutečnost, že silná, avšak nikoli smrtící rána s sebou přináší smrt pro toho, kdo takovou ránu uštědřil.

Viktor Suvorov

Quotes

Související citáty