Viktor Suvorov citáty

Nejen z pohledu strategie, ale i z hlediska taktiky byla opevnění Molotovovy linie budována na druhořadých směrech.
Viktor Suvorov

Jestliže nechceš, aby tajemství poznal nepřítel, utajuj ho i před přáteli!
Viktor Suvorov

Již Machiavelli poukázal na skutečnost, že silná, avšak nikoli smrtící rána s sebou přináší smrt pro toho, kdo takovou ránu uštědřil.
Viktor Suvorov

Říká se, že Rudá armáda se ve Finsku neukázala právě v nejlepším světle a je to nesporná pravda.
Viktor Suvorov

Hlavním principem strategie je koncentrace. Koncentrace síly proti slabosti.
Viktor Suvorov

Ve Stalinově kariéře lze odhalit jen málo omylu. Jedním z nemnohých, nesporně však nejzávažnějším, je obsazení Besarábie v roce 1940.
Viktor Suvorov

Obrana musí být zdokonalována nepřetržitě – tak zní základní požadavek bojových řádů.
Viktor Suvorov

Ropa je skutečně krví války a srdce Německa – ať již to zní sebepodivněji – tepalo v Rumunsku. Úder na Rumunsko byl přímým úderem do srdce Německa.
Viktor Suvorov

Žukov byl generálem č. 1. Dostal generálskou hodnost jako první v celé Rudé armádě.
Viktor Suvorov

Churchill aktivně a úporně bojoval proti sovětským komunistům v době, kdy Hitler ještě neexistoval a kdy byl pouze svobodník Adolf Schickelgruber.
Viktor Suvorov

K počátku druhé světové války měl Sovětský svaz přes milion perfektně připravených výsadkářů.
Viktor Suvorov

Čím méně žilo přímých svědků, tím volnější ruce měli historici.
Viktor Suvorov

Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy.
Viktor Suvorov

Molotovův (a ovšemže i Stalinův) cynismus je jako vesmír – nemá hranice.
Viktor Suvorov

Jak Hitler, tak i Stalin dokonale chápali význam rčení „ropa je krví války”.
Viktor Suvorov

Sovětský svaz byl první zemí světa, v níž byla zřízena letecká výsadková vojska.
Viktor Suvorov

V každém procesu existuje kritický moment, po němž události nabývají nezvratného charakteru.
Viktor Suvorov

Zřízení třinácti opevněných rajonu na Stalinově linii vyžadovalo titánské lidské úsilí a nesmírné náklady po dobu dvou prvních pětiletek.
Viktor Suvorov

Vše, co se vztahuje k počátku druhé světové války, je v Sovětském svazu skryto neproniknutelnými temnotami státního tajemství.
Viktor Suvorov

O výstavbě Stalinovy linie nebyla veřejnost informována, zatímco o budování Maginotovy linie lidé věděli. Dlužno říci, že budování Stalinovy linie probíhalo za naprostého utajení.
Viktor Suvorov

Komunistický mír měl nepoměrně strašlivější tvář než imperialistická válka.
Viktor Suvorov

Hlavní zásadou strategie je koncentrace.
Viktor Suvorov

Německý fašismus je ledoborcem revoluce.
Viktor Suvorov

O mnoho miliard rublu (dle mých propočtů nejméně o 120) okradla sovětská vláda svůj lid, aby mohla vybudovat podél západní hranice od sedavého Baltu až po azurové Černé moře pro nepřítele zcela nepřístupná opevnění.
Viktor Suvorov

Při vší úctě k německé armádě je třeba uznat, že její nepřipravenost na válku nabývala rozměru vpravdě katastrofálních.
Viktor Suvorov

V září 1939 se SSSR prohlásil za neutrální stát a v „předválečném období” se zmocnil území s více než 23 000 000 obyvatel.
Viktor Suvorov

Mezi sovětskou Stalinovou linií a francouzskou Maginotovou linií existovala celá řada rozdílu. Stalinovu linii nebylo možno obejít, neboť její křídla se opírala do Baltského a Černého moře.
Viktor Suvorov

Deklarace o vytvoření SSSR nebyla ničím jiným než otevřeným a přímým vyhlášením války celému ostatnímu světu.
Viktor Suvorov

Jakmile se agresor dostane do zabezpečovacího pásma, ztrácí svou hlavní výhodu – moment překvapení.
Viktor Suvorov

Stalinova vojska se na polském území dopouštěla stejných zločinů a zvěrstev jako hitlerovci – dost možná ještě horších.
Viktor Suvorov

Je-li válka matkou revoluce, pak musí být světová válka matkou světové revoluce.
Viktor Suvorov

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz