Nejen z pohledu strategie, ale i z hlediska taktiky byla opevnění Molotovovy linie budována na druhořadých směrech.

Viktor Suvorov

Quotes

Související citáty