„Jsi-li blbej, nepij, projeví se to.“

Autor: Jan Werich
Témata:

Tento citát odkazuje na souvislost mezi intelektuálními schopnostmi a konzumací alkoholu. Vysvětluje, že pokud člověk není příliš chytrý nebo nemá silnou vůli, měl by se vyvarovat pití alkoholu, protože to může jeho nedostatky ještě více zvýraznit.

Alkohol může ovlivnit naše mentální schopnosti a snížit naši kognitivní funkci. Pokud už člověk nemá vysokou inteligenci nebo nevykazuje schopnosti racionálního myšlení, alkohol může tyto nedostatky ještě prohloubit. Mohou se objevit problémy s rozhodováním, ztráta koordinace a snížená schopnost vykonávat složité úkoly.

Citát tedy naznačuje, že pokud si člověk není jistý svými mentálními schopnostmi nebo ví, že není příliš inteligentní, měl by se vyhnout pití alkoholu. Bezpečnější je zůstat v jasném stavu mysli, aby nedošlo k vystavení svého nedostatku intelektuálních schopností.

Vědomí svých omezení a schopností je klíčové pro osobní růst a úspěch. Pokud člověk ví, že není silný v některých oblastech, je rozumné vyhýbat se činnostem, které by to mohly ještě více ukázat. V případě alkoholu může být důležité uvědomit si, že jeho konzumace může vést ke zhoršení mentálních schopností a snížení kognitivního výkonu. Proto, pokud si nejsme jisti svými schopnostmi, je nejlepší zůstat střízliví a maximalizovat svou schopnost přemýšlet a rozhodovat.

Související citáty

Jestliže Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.
Johann Wolfgang Goethe

Nedělejte si starosti s budoucností, žijte v přítomnosti.
Vadim Zeland

Příroda, jež stvořila ženu i muže nahé, nemůže od nich žádat, aby se za to styděli.
Markýz de Sade

Kde žena přebývá, tam ticho nebývá.
Romain Rolland

Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.
Martin Luther

Nechci dosáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale tím, že nezemřu.
Woody Allen

Historicky vzato neexistuje rituál, který by byl pevněji spjat se satanismem, než právě černá mše.
Anton Szandor LaVey

V lásce se střídá radost a bolest.
George Gordon Byron

Když myslíme, tak k tomu přidáváme trochu své duše.
Joseph Joubert

V Jidášově jednání byla obrovská pokora. Byl přesvědčen, že není hoden být dobrý.
Jorge Luis Borges

Srdce je kus, který není nikdy dost velký.
Viktor Dyk

Volům kroky a jelenům skoky.
České přísloví

Kriminály by mohly báječně plnit své poslání, kdyby v nich seděli hodní lidé.
John Steinbeck

Bůh je ve svém díle podivuhodný a často nechá projevit a dá vzniknout věcem neobyčejným.
Paracelsus

Giordana Bruna lidé upálili, když jim řekl, že i s celou planetou jsou jen zrníčkem v jednom z nespočetných obláčků prachu.
Konrad Lorenz

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz