Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.

Francouzské přísloví

Quotes

Související citáty