Francouzské přísloví citáty

Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.
Francouzské přísloví

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.
Francouzské přísloví

Jiné dny, jiné způsoby.
Francouzské přísloví

Dobré jméno je lepší než bohatství.
Francouzské přísloví

Hlad je nejlepší koření.
Francouzské přísloví

Kůň, který táhne, bývá bit.
Francouzské přísloví

Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.
Francouzské přísloví

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.
Francouzské přísloví

Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.
Francouzské přísloví

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
Francouzské přísloví

Ten kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky.
Francouzské přísloví

Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.
Francouzské přísloví

Je smutné, když člověku náhle zemře žena, a ten člověk právě vyhnal milenku.
Francouzské přísloví

Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat.
Francouzské přísloví

Pokud si sám otevřeš okno, dostaneš se k čerstvému vzduchu. Pokud ti okno otevře druhý, dostaneš se do průvanu.
Francouzské přísloví

Rána jazykem je horší než rána kopím.
Francouzské přísloví

Růže přicházejí po trnech.
Francouzské přísloví

Dobrosrdečný člověk nemůže hrát šachy.
Francouzské přísloví

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.
Francouzské přísloví

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi rád.
Francouzské přísloví

Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet.
Francouzské přísloví

Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva bude už kdy píchat.
Francouzské přísloví

Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí.
Francouzské přísloví

Ten, kdo není schopen vyjádřit se srozumitelně, nestojí za to, aby se jeho slovům věřilo.
Francouzské přísloví

Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jako pták.
Francouzské přísloví

Výhodou stáří je, že už netoužíme po věcech, které jsme si v mládí nemohli dopřát.
Francouzské přísloví

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz