Lidé ctižádostiví bývají závistivější než lidé bez ctižádosti.

Související citáty