Můžete zářit ozdobami, ale líbit se budete pouze osobností.

Související citáty