Osvícené sobectví znamená činění druhým dobré věci.

Aristotelés

Související citáty