Osvícené sobectví znamená činění druhým dobré věci.

Související citáty