Panebože, jak je láska vůči přátelství sobecká.

Témata: ,

Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.
Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť.
Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.
Láska dělá moudré lidi hloupějšími a hloupé moudřejšími.
Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.
Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den.
Láska, to je válka, s veškerou nesmyslností a hrůzami.
Tělesná láska proniká do duše vsakováním.
Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… láska se dokazuje skutky.
Buď projevem laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Láska je úsilí, které vynakládá muž, aby se spokojil s jednou ženou.
Láska je to s čím jsme se narodili. Strach je to, co jsme se tady naučili.
Nejdokonalejší formou lásky je sebeláska. Nebo snad nedokážete být věrni ani sami.
Věčná láska – věčnost ve své nejpomíjivější podobě.
Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený, a končí tím, že člověk touží být osamoceným.
Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
Nenávist je morálnější než láska. Její důkazy se nedají zfalšovat.
Aby se z dámy stala děvka, k tomu stačí vášeň. K opačnému postupu je nutná láska.
Láska dokáže předělat i zločince. Jen na hlupáka je krátká.
Láska se nevysvětluje, jenom konstatuje.
Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými.
Máme mezi sebou mnoho falešných proroků a jediné je znamení, podle něhož můžeme každého z nich poznati: Je to LÁSKA.
Láska není dost. Ale je to skála, na které všechno ostatní stojí.
Čas nemá žádný význam, láska je věčná.
Láska uvádí vše do pohybu.
Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam.
O lásce se nemluví, láska je.
Láska dokáže převrátit život na ruby – na začátku i na konci.
Láska znamená porazit čas.
Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.
Poezie života je láska.
Láska je proto tak půvabná, že nám nabízí představu věčnosti, v niž nevěříme.
Cokoliv, co není láska, to je smrt.
Zloba oslabuje, láska posiluje. Nenávist směřuje ke zničení toho druhého a nakonec k sebezničení. Láska spěje k nekonečnosti.
Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
Co je láska? – Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti.
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra.
Láska je bezvýhradný stav duše. Sympatie, která si klade podmínky, nebude nikdy láskou.
Láska jako dech boží, duje, kam chce.
Konverzace může býti porovnána s lyrou se sedmi strunami – filozofie, umění, poezie, láska, skandál a počasí.
Velká láska není romantika života; tou je mnoho malých lásek.
Sebeláska je motorem světa, láska je pohonnou hmotou.
Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.
Jsem šťastný jen když miluji a jsem milován. Věřím, že láska a být milován je nejdůležitější věc v životě.
Láska je mocnější než kopat do zadku.
Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jen ne hříchy vůči sobě.
Láska ukazuje člověku cíl jeho života, rozum prostředky, jak jej uskutečnit.
Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filozofie.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz