Slova jsou eurytmie, prováděná hrtanem za spolupůsobení vzduchu.

Rudolf Steiner

Quotes

Související citáty