Rudolf Steiner citáty

Quotes

10 citátů

V hlubinách lidské duše spočívá docela jistě sklon k pravdě, snaha vyslovit pravdu.

Rudolf Steiner

V patnáctém století po Kristu stal se duševní život lidstva takovým, jakým je dnes.

Rudolf Steiner

Slova jsou eurytmie, prováděná hrtanem za spolupůsobení vzduchu.

Rudolf Steiner

Popřít Ducha, čili Ducha Svatého, znamená tupost vlastního ducha.

Rudolf Steiner

Popřít Boha znamená nemoc, popřít Krista — neštěstí.

Rudolf Steiner

Vlohu k ateismu má v sobě vlastně každý člověk, který patří k moderní civilizaci.

Rudolf Steiner

Být ateistou znamená z hlediska duchovědce být v určitém ohledu nemocen.

Rudolf Steiner

Popření Krista — to musí nazvat duchovní věda neštěstím.

Rudolf Steiner

V materialistickém věku si lidé navykli chtít dokazovat všechno materialistickým způsobem.

Rudolf Steiner

Člověk sestává z těla, duše a ducha.

Rudolf Steiner