V patnáctém století po Kristu stal se duševní život lidstva takovým, jakým je dnes.

Rudolf Steiner

Quotes

Související citáty