peníze – citáty

145 citátů

Palčivou touhu po bohatství nikdy nepřekonáme, aniž ji neukojíme; ti, kdo bohatství mají, trápí se nejenom touhou nabýti ještě většího majetku, nýbrž i strachem, že přijdou o to, co už mají.

Marcus Tullius Cicero

Není nic obtížnějšího, než účelně investovat velké bohatství.

Max Grundig

Existují zla, které přežijí i identifikaci – například peníze či válka.

Saul Bellow

Že jsou přátelé v nouzi vzácní? Právě naopak. Sotvaže jsme s někým uzavřeli přátelství, už je v nouzi a chce si vypůjčit peníze.

Arthur Schopenhauer

Mrhač a lakomec jsou si podobni; mrhač rozhazuje peníze před smrtí, lakomec po smrti.

František Vymazal

Nejlépe jsme uložili peníze, o které nás někdo napálil, neboť jsme si za ně koupili kousek opatrnosti.

František Vymazal

Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti spůsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.

František Vymazal

Hloupé lidi dělají peníze ještě hloupějšími.

František Vymazal

Peníze jsou jako krev, musí proudit.

Deepak Chopra

Je rozdíl mezi tím, být chudý, a být bez peněz. Být bez peněz je dočasné, zatímco být chudý je věčné.

Robert Kiyosaki

Jeden z důvodů, proč bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední třída zápasí s dluhem, je, že se o penězích učí doma, a ne ve škole.

Robert Kiyosaki

Daně trestají ty, kdo jsou produktivní a odměňují ty, kdo nic nevyrábí.

Robert Kiyosaki

Bohatí nepracují pro peníze.

Robert Kiyosaki

Příliš mnoho lidí se soustřeďuje na peníze a ne na své největší bohatství, tj. vzdělání.

Robert Kiyosaki

Pracuj, aby ses učil – nepracuj pro peníze.

Robert Kiyosaki

Samotné pozitivní myšlení nestačí, protože většina lidí chodila do školy a nikdy se nenaučila, jak peníze pracují, a proto celý svůj život pracují pro peníze.

Robert Kiyosaki

Peníze jsou jedna podoba síly, ale finanční vzdělání je ještě silnější.

Robert Kiyosaki

Jestli chceš být bohatý, musíš se naučit vydělávat peníze.

Robert Kiyosaki

Jestli se nedokážete rázně rozhodnout, pak se stejně nikdy nenaučíte vydělávat si peníze.

Robert Kiyosaki

Inteligence řeší problémy a produkuje peníze.

Robert Kiyosaki

Chudí lidé a lidé střední třídy pracují pro peníze. Bohatí za sebe nechají pracovat peníze.

Robert Kiyosaki

Nedovolte, aby peníze řídily váš život.

Robert Kiyosaki

Bohatí vědí, že peníze jsou iluze.

Robert Kiyosaki

Jakmile dojde na peníze, silné emoce mají sklon snižovat finanční inteligenci.

Robert Kiyosaki

Pracuj, aby ses učil. Nepracuj pro peníze.

Robert Kiyosaki

Vzdělání je z dlouhodobého hlediska cennější než peníze.

Robert Kiyosaki

Chce-li člověk peníze dostat, musí je rozdávat.

Robert Kiyosaki

Za peníze si může člověk všechno dopřát.

George Samuel Clason

Pro peníze platí stejné zákony jako před šesti tisíci lety v Babylóně.

George Samuel Clason

Peníze má ten, kdo ví, jak je vydělat.

George Samuel Clason

Takže si myslíte, že peníze jsou kořenem veškerého zla. Ptali jste se někdy, co je kořenem peněz?

Ayn Randová

Peníze jsou barometrem ctnosti společnosti.

Ayn Randová

Spravedlnost, kterou peníze vykupují, se zřídka rozšiřuje na ty, kteří nemají žádnou.

Charles Dickens

Nikdo by si ani nevzpomněl na samaritána, kdyby ten měl jen dobré úmysly. Musel mít i peníze.

Margaret Thatcher

Neexistují veřejné peníze. Existují jen peníze daňových poplatníků.

Margaret Thatcher

Peníze bez mozku jsou vždycky nebezpečné. Jejich správné spojení je nezbytné.

Napoleon Hill

Peníze nemají větší cenu než mozek. Často je jejich hodnota mnohem nižší.

Napoleon Hill

Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili, tak jako peníze vyhledávají toho, kdo je cílevědomě přitahuje.

Napoleon Hill

Mysl, které není vštípen smysl pro peníze, je spontánně zachvácena smyslem pro chudobu.

Napoleon Hill

Mysli a vydělej peníze!

Napoleon Hill

Vaše výdělečné metody byste měli držet v rozmezí vašeho idealismu. V opačném případě se může stát, že sice peníze získáte, ale nebudete šťastní.

Edgar Cayce

Úsilí zajistit si peníze, by mělo být spojeno s přáním pomoci jiným.

Edgar Cayce

Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze.

Alfred Hitchcock

Chceš-li přítele ztratit, půjč mu peníze!

Arabské přísloví

Peníze nás nedělají šťastnými, umožňují nám však být nešťastnými poměrně příjemným způsobem.

Americké přísloví

Peníze dělají peníze.

České přísloví

Jediný způsob, jak si za peníze koupit lásku, je koupit si psa.

George Bernard Shaw

Hodně lidí by se mělo naučit říkat svým penězům, kam mají jít, namísto toho, aby se jich ptali, kam šly.

Roger Ward Babson

Veselosti nabývá člověk, má-li peníze.

Miguel de Cervantes

Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas.

Steve Jobs

Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…

Matka Tereza

Byl to jeden z mnoha večerů, kdy jsem žádal tak deset patnáct lidí o náměty, až mi jedna má přítelkyně položila správnou otázku: „Co máš nejraději?“ A tak jsem začal malovat peníze.

Andy Warhol

Vydělávat peníze je umění, pracovat je umění, ale největší umění je dělat dobré obchody.

Andy Warhol

Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady.

Jonathan Swift

Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

Francis Bacon

Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Francis Bacon

Jakmile vám talent dopomůže k penězům, v tu chvíli vám peníze odpomohou od talentu.

John Steinbeck

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech!

Jiří Žáček

Peníze jsou klíčem, jenž otevře každý zámek.

Molière

Já to nedělám pro sebe, ale pro peníze.

Karel Čapek