Upřímná lítost vyvěrá ze srdce a rychle očisťuje.

Pat Rodegast

Quotes

Související citáty